Средната цена е 63718 USD. Най-ниската цена е 38003 USD (Япония), а най-високата цена е 438199 USD (Хърватия). Данните включват 37 държави.

(USD / 1 автомобил, Определения, източници, изтегляне на данни)

Държави Tesla 3 Ранг
Хърватия 438199 1
Дания 64914 2
Мексико 62365 3
Италия 62204 4
Полша 62129 5
Великобритания 61582 6
Австрия 60798 7
Унгария 60782 8
Чехия 59910 9
Португалия 59499 10
Сингапур 59169 11
Швеция 58658 12
Финландия 58417 13
Люксембург 58417 14
Франция 57876 15
Гърция 57335 16
Ирландия 57335 17
Словения 57335 18
Холандия 56253 19
Испания 56253 20
Канада 56072 21
Румъния 54350 22
Германия 54089 23
Корея, Реп. 53458 24
ОАЕ / Дубай 50373 25
Швейцария 50313 26
Израел 48993 27
Словакия 48679 28
Нова Зеландия 45689 29
Хонконг 43708 30
Макао 43279 31
Австралия 43269 32
Пуерто Рико 40390 33
САЩ 40390 34
Китай 38654 35
Норвегия 38424 36
Япония 38003 37

Определения, източници, изтегляне на данни


438199
64914
62365
62204
62129
61582
60798
60782
59910
59499
59169
58658
58417
58417
57876
57335
57335
57335
56253
56253
56072
54350
54089
53458
50373
50313
48993
48679
45689
43708
43279
43269
40390
40390
38654
38424
38003
0
109549.8
219099.5
328649.3
438199