Средната цена е 64207 USD. Най-ниската цена е 38412 USD (Норвегия), а най-високата цена е 440629 USD (Хърватия). Данните включват 37 държави.

(USD / 1 автомобил, Определения, източници, изтегляне на данни)

Държави Tesla 3 Ранг
Хърватия 440629 1
Дания 65407 2
Италия 62549 3
Унгария 62387 4
Полша 61688 5
Великобритания 61631 6
Чехия 61430 7
Австрия 61135 8
Мексико 60676 9
Швеция 60309 10
Сингапур 59985 11
Португалия 59829 12
Финландия 58741 13
Люксембург 58741 14
Франция 58197 15
Гърция 57653 16
Ирландия 57653 17
Словения 57653 18
Канада 57042 19
Холандия 56565 20
Испания 56565 21
Румъния 54850 22
Германия 54389 23
Швейцария 52934 24
Корея, Реп. 52755 25
ОАЕ / Дубай 50373 26
Словакия 48949 27
Израел 48399 28
Нова Зеландия 46513 29
Австралия 43721 30
Хонконг 43674 31
Макао 43244 32
Япония 40615 33
Пуерто Рико 40390 34
САЩ 40390 35
Китай 39578 36
Норвегия 38412 37

Определения, източници, изтегляне на данни


440629
65407
62549
62387
61688
61631
61430
61135
60676
60309
59985
59829
58741
58741
58197
57653
57653
57653
57042
56565
56565
54850
54389
52934
52755
50373
48949
48399
46513
43721
43674
43244
40615
40390
40390
39578
38412
0
110157.3
220314.5
330471.8
440629

This site uses cookies.
Learn more here


OK