...
Вода - Evian: Средната цена е 3.31 USD. Най-ниската цена е 0.63 USD (Франция), а най-високата цена е 13.48 USD (Индия). Данните включват 74 държави. (източници)
Вода - Evian, Март 2021
(USD / 1,5 л, Източник: GlobalProductPrices.com)
13.48
8.20
7.47
7.42
6.76
6.72
6.46
5.67
5.42
5.40
5.12
4.83
4.77
4.75
4.52
4.41
4.28
4.08
4.08
3.99
3.97
3.94
3.63
3.62
3.57
3.50
3.45
3.33
3.10
2.99
2.95
2.93
2.89
2.85
2.84
2.84
2.80
2.73
2.62
2.61
2.60
2.59
2.50
2.47
2.46
2.46
2.41
2.26
2.23
2.22
2.18
2.13
2.06
2.06
1.99
1.99
1.98
1.97
1.92
1.85
1.84
1.81
1.80
1.77
1.70
1.68
1.65
1.44
1.28
1.24
1.07
1.02
0.65
0.63
0
3.4
6.7
10.1
13.48


...

This site uses cookies.
Learn more here


OK