Бързо хранене - Big Mac menu: Средната цена е 6.57 USD. Най-ниската цена е 1.80 USD (Турция), а най-високата цена е 13.51 USD (Швейцария). Данните включват 35 държави. (източници)
Бързо хранене - Big Mac menu, Септември 2020
(USD / 1 меню, Източник: GlobalProductPrices.com)
13.51
9.95
9.03
8.96
8.91
8.74
8.60
8.49
8.38
8.23
7.91
7.49
7.39
7.34
7.34
6.29
6.20
5.99
5.99
5.84
5.82
5.76
5.55
5.52
5.45
5.43
5.15
5.03
4.48
4.17
3.96
3.83
3.79
3.64
1.80
0
3.4
6.8
10.1
13.51

Дефиниция: The Big Mac menu price refers to the package price of a Big Mac burger, French fries, and a Coke.
This site uses cookies.
Learn more here


OK