(USD / 1 меню, дефиниции и данни)

Средната цена е 6.52 USD. Най-ниската цена е 1.61 USD (Турция), а най-високата цена е 13.76 USD (Швейцария). Данните включват 35 държави.

Държави Big Mac - Меню Ранг
Швейцария 13.76 1
Германия 10.00 2
Норвегия 9.10 3
Белгия 9.01 4
Нова Зеландия 8.97 5
Холандия 8.96 6
Австрия 8.54 7
Австралия 8.46 8
Франция 8.43 9
Финландия 7.96 10
Канада 7.86 11
Испания 7.54 12
Хонконг 7.45 13
Португалия 7.38 14
Швеция 7.27 15
Словакия 6.32 16
Великобритания 6.26 17
Бразилия 6.04 18
САЩ 5.99 19
България 5.82 20
Гърция 5.80 21
Чили 5.75 22
Япония 5.58 23
Китай 5.55 24
Сърбия 5.48 25
Хърватия 5.17 26
Мароко 4.82 27
Мексико 4.64 28
Аржентина 4.05 29
Румъния 3.83 30
Унгария 3.73 31
Южна Африка 3.68 32
Малайзия 3.65 33
Русия 3.60 34
Турция 1.61 35


13.76
10.00
9.10
9.01
8.97
8.96
8.54
8.46
8.43
7.96
7.86
7.54
7.45
7.38
7.27
6.32
6.26
6.04
5.99
5.82
5.80
5.75
5.58
5.55
5.48
5.17
4.82
4.64
4.05
3.83
3.73
3.68
3.65
3.60
1.61
0
3.4
6.9
10.3
13.76
This site uses cookies.
Learn more here


OK