Италия - Старбъкс - цена, Декември 2023
 EUR 3.000
 USD 3.242
Цената е 3.24 USD. Средната цена за всички държави е 4.34 USD. Базата данни включва 37 държави.

(USD / 7 Caffe Latte Tall, Определения, източници, изтегляне на данни)
8.48
6.11
6.00
5.95
5.78
5.73
5.62
5.62
5.46
5.36
5.30
5.13
4.65
4.65
4.63
4.54
4.48
4.23
4.23
4.17
3.80
3.69
3.65
3.61
3.57
3.55
3.35
3.26
3.24
3.23
3.09
3.07
3.06
3.03
2.53
2.50
2.11
0
2.1
4.2
6.4
8.48