Италия - Red Bull - цена, Януари 2024
 EUR 1.390
 USD 1.502
Цената е 1.50 USD. Средната цена за всички държави е 1.77 USD. Базата данни включва 89 държави.

(USD / 0.250 л, Определения, източници, изтегляне на данни)
3.38
3.07
3.05
3.05
2.92
2.91
2.86
2.64
2.46
2.31
2.28
2.26
2.22
2.19
2.19
2.16
2.15
2.11
2.10
2.10
2.07
2.03
2.01
2.00
2.00
2.00
1.99
1.97
1.96
1.94
1.94
1.93
1.92
1.92
1.92
1.92
1.86
1.81
1.79
1.76
1.73
1.72
1.72
1.70
1.68
1.65
1.64
1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
1.60
1.60
1.60
1.59
1.58
1.57
1.56
1.54
1.51
1.51
1.51
1.50
1.50
1.49
1.48
1.43
1.42
1.42
1.39
1.37
1.35
1.35
1.30
1.29
1.28
1.21
1.21
1.18
1.17
1.14
1.11
1.00
0.95
0.94
0.88
0.76
0.63
0
0.8
1.7
2.5
3.38