Италия - Пепси - цена, Януари 2024
 EUR 0.850
 USD 0.919
Цената е 0.92 USD. Средната цена за всички държави е 0.95 USD. Базата данни включва 87 държави.

(USD / 0,5 литра, Определения, източници, изтегляне на данни)
2.63
2.57
2.32
2.32
2.26
2.03
2.02
1.93
1.83
1.82
1.65
1.62
1.61
1.59
1.50
1.46
1.41
1.39
1.34
1.33
1.21
1.21
1.21
1.19
1.18
1.18
1.12
1.07
1.07
1.07
1.03
1.00
0.96
0.95
0.93
0.92
0.91
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.84
0.82
0.80
0.80
0.76
0.74
0.73
0.72
0.71
0.69
0.67
0.65
0.65
0.61
0.59
0.58
0.58
0.57
0.55
0.55
0.53
0.53
0.52
0.51
0.50
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.43
0.42
0.42
0.41
0.40
0.40
0.39
0.38
0.34
0.29
0.27
0.26
0.25
0.20
0.14
0
0.7
1.3
2
2.63