Италия - - цена,
 EUR 0.000
Цената е USD. Средната цена за всички държави е 0 USD. Базата данни включва 0 държави.

(USD / 350-400 гр, Определения, източници, изтегляне на данни)
start
0
-2.5E+15
-5.0E+15
-7.5E+15
-1.0E+16