Италия - Netflix - цена, Юли 2023
 EUR 7.990
 USD 8.554
Цената е 8.56 USD. Средната цена за всички държави е 6.46 USD. Базата данни включва 81 държави.

(USD / Основен план; месечен абонамент, Определения, източници, изтегляне на данни)
13.36
9.99
9.63
9.63
9.63
9.63
9.41
9.16
8.89
8.85
8.78
8.68
8.61
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.53
8.40
8.33
8.20
8.06
8.02
8.01
8.01
7.99
7.97
7.90
7.51
7.26
7.22
7.09
6.87
6.70
6.61
6.36
6.29
5.93
5.63
5.38
5.36
5.35
5.34
5.34
5.05
5.03
5.00
4.99
4.84
4.75
4.72
4.31
4.24
4.08
4.00
4.00
3.95
3.92
3.90
3.87
3.86
3.84
3.84
3.72
3.49
3.08
2.97
2.38
2.32
1.95
1.85
1.47
1.11
0
3.3
6.7
10
13.36