Италия - Бутилирана вода - цена, Януари 2024
 EUR 0.490
 USD 0.530
Цената е 0.53 USD. Средната цена за всички държави е 0.80 USD. Базата данни включва 91 държави.

(USD / 1.5 л, Определения, източници, изтегляне на данни)
2.40
2.28
2.08
1.95
1.79
1.71
1.69
1.63
1.61
1.58
1.57
1.46
1.36
1.27
1.23
1.14
1.11
1.05
1.03
0.99
0.96
0.95
0.94
0.94
0.92
0.91
0.89
0.89
0.87
0.85
0.85
0.85
0.84
0.81
0.80
0.79
0.78
0.77
0.76
0.76
0.75
0.73
0.71
0.70
0.69
0.68
0.68
0.68
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.60
0.59
0.59
0.59
0.56
0.55
0.54
0.53
0.53
0.52
0.52
0.50
0.49
0.48
0.48
0.48
0.47
0.45
0.44
0.44
0.43
0.42
0.42
0.42
0.40
0.39
0.36
0.34
0.33
0.32
0.32
0.32
0.31
0.28
0.24
0.21
0.17
0.12
0
0.6
1.2
1.8
2.4