Италия - Ipad Pro 11, 128GB - цена, Декември 2023
 EUR 1,069.000
 USD 1,155.215
Цената е 1156 USD. Средната цена за всички държави е 1077 USD. Базата данни включва 73 държави.

(USD / 1 продукт, Определения, източници, изтегляне на данни)
2373
1971
1344
1343
1316
1276
1238
1202
1198
1188
1187
1185
1183
1178
1177
1177
1169
1166
1166
1166
1166
1161
1160
1156
1156
1156
1156
1135
1135
1134
1134
1130
1130
1127
1114
1101
1080
1078
1066
1065
1063
1063
1058
1054
1027
1025
1024
1020
1004
1003
999
997
986
962
949
949
946
939
909
903
898
886
874
832
830
822
809
799
799
769
637
579
435
0
593.3
1186.5
1779.8
2373

Дефиниция: The price of Ipad Pro 11 (128GB memory) with M2 chip (2022).