Италия - Пчелен мед - цена, Декември 2023
 EUR 6.590
 USD 7.121
Цената е 7.12 USD. Средната цена за всички държави е 5.56 USD. Базата данни включва 76 държави.

(USD / 500 гр, Определения, източници, изтегляне на данни)
9.74
9.18
9.08
9.04
8.91
7.89
7.71
7.62
7.52
7.49
7.35
7.19
7.12
7.02
7.01
6.88
6.69
6.69
6.58
6.50
6.43
6.42
6.42
6.38
6.34
6.34
6.26
6.24
6.17
6.09
6.05
6.01
5.98
5.93
5.84
5.83
5.59
5.49
5.47
5.42
5.40
5.35
5.29
5.29
5.29
5.07
5.07
4.99
4.95
4.92
4.88
4.78
4.70
4.55
4.53
4.53
4.27
3.95
3.93
3.91
3.91
3.88
3.88
3.87
3.77
3.54
3.38
3.27
3.26
3.25
3.14
2.89
2.89
2.84
2.81
2.52
0
2.4
4.9
7.3
9.74