Италия - Бетон - цена, Декември 2023
 EUR 0.150
 USD 0.162
Цената е 0.16 USD. Средната цена за всички държави е 0.24 USD. Базата данни включва 34 държави.

(USD / 1 кг, Определения, източници, изтегляне на данни)
0.56
0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.29
0.29
0.26
0.26
0.24
0.22
0.21
0.19
0.18
0.18
0.17
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.12
0.12
0.09
0.09
0.07
0.07
0.06
0
0.1
0.3
0.4
0.56