Италия - Цимент - цена, Декември 2023
 EUR 0.230
 USD 0.249
Цената е 0.25 USD. Средната цена за всички държави е 0.22 USD. Базата данни включва 41 държави.

(USD / 1 кг, Определения, източници, изтегляне на данни)
0.51
0.44
0.41
0.40
0.39
0.37
0.36
0.35
0.31
0.31
0.29
0.28
0.27
0.26
0.26
0.25
0.25
0.25
0.23
0.22
0.21
0.21
0.19
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.12
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0
0.1
0.3
0.4
0.51