Италия - Банани - цена, Ноември 2023
 EUR 2.290
 USD 2.475
Цената е 2.48 USD. Средната цена за всички държави е 1.68 USD. Базата данни включва 79 държави.

(USD / 1 кг, Определения, източници, изтегляне на данни)
4.32
3.79
2.94
2.88
2.77
2.67
2.60
2.56
2.53
2.52
2.48
2.48
2.47
2.44
2.40
2.39
2.37
2.37
2.32
2.19
2.15
2.15
2.12
2.04
2.04
2.03
1.95
1.93
1.89
1.88
1.86
1.85
1.83
1.83
1.81
1.79
1.75
1.75
1.70
1.70
1.68
1.61
1.59
1.58
1.58
1.58
1.57
1.50
1.39
1.38
1.36
1.19
1.14
1.14
1.14
1.11
1.11
1.09
1.09
1.08
1.06
1.03
0.99
0.97
0.96
0.95
0.88
0.83
0.78
0.72
0.71
0.67
0.64
0.61
0.52
0.50
0.46
0.40
0.36
0
1.1
2.2
3.2
4.32