Италия - Apple Watch 9 - цена, Януари 2024
 EUR 459.000
 USD 496.018
Цената е 496 USD. Средната цена за всички държави е 511 USD. Базата данни включва 75 държави.

(USD / 1 продукт, Определения, източници, изтегляне на данни)
1005
841
799
682
658
629
614
611
597
587
579
574
563
549
548
545
538
537
535
529
528
526
523
520
517
510
508
508
506
505
504
496
496
496
496
495
493
490
490
486
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
481
472
472
461
461
458
456
455
455
455
453
447
439
435
432
422
417
409
407
405
400
399
399
399
383
0
251.3
502.5
753.8
1005

Дефиниция: The price of Apple Watch Series 9 (41mm) and with GPS only without Cellular.