Белгия - Бързо хранене - Big Mac menu - цена, Септември 2020
 EUR 8.550
 USD 9.695
Белгия: Цената е 9.70 USD. Средната цена за всички държави е 7.02 USD. Базата данни включва 52 държави. (източници)
Бързо хранене - Big Mac menu, Септември 2020
(USD / 1 меню, Източник: GlobalProductPrices.com)
14.05
10.76
9.85
9.70
9.64
9.55
9.19
9.07
8.88
8.56
8.31
8.29
8.11
7.94
7.44
6.80
6.77
6.74
6.63
6.31
6.24
6.15
6.13
5.99
5.91
5.60
5.57
5.50
4.51
4.20
4.10
4.06
3.82
3.04
2.22
0
3.5
7
10.5
14.05

Дефиниция: The Big Mac menu price refers to the package price of a Big Mac burger, French fries, and a Coke.
This site uses cookies.
Learn more here


OK